เครื่องดื่มตราช้าง ช้างโมบายฟุตบอลคลินิกปีที่สิบเอ็ด เยาวชนร่วม 300 กว่าคน

เครื่องดื่มตราช้าง

เครื่องดื่มตราช้าง “ช้าง โมบาย ฟุตบอล คลินิก ปีที่ สิบเอ็ด” สนาม 15 สมิหลา จ.สงขลา สานเจตนารมณ์ มุ่นเน้นเยาวชนห่างไกลยาเสพติด

เครื่องดื่มตราช้าง บริษัท ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เตรียมออกเดินทางไปมอบความสุข  ซึ่งมีน้องๆเยาวชนเข้าร่วมโครงการกว่า 300 คน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ ช้าง โมบาย ฟุตบอล คลินิก ปีที่ สิบเอ็ด  โดย “ช้าง โมบาย ฟุตบอล คลินิก” ในปีนี้ ยังคงนำโค้ชระดับไลเซนส์ รับรองมาตรฐาน

โดย “เครื่องดื่ม ตราช้าง” ต่อความฝันเยาวชนไทย มอบอนาคตที่ก้าวไกล  พลเรือตรี กฤษฎา รัตนสุภา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2  กับ “ช้าง โมบาย ฟุตบอล คลินิก ปีที่ สิบเอ็ด” พร้อมถ่ายทอดทักษะฟุตบอล อันเต็มเปี่ยม ให้น้อง ๆ เยาวชนกว่า 20 แห่งทั่วประเทศ พร้อมปรับเปลี่ยนรูปแบบ การฝึกสอน ที่มีมาตรกา รป้องกันการแพร่ระบาด ของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

พร้อมทั้ง คุณพงษ์ศักดิ์ พันธุคุปต์ ผู้จัดการขาย ออนเทรด บริษัท ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด คุณธวัฒน์ ม่วงพิน ผู้จัดการงานอีเว้นท์ ศูนย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ โดยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย และสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย (เอเอฟซ๊) ลงสนามถ่ายทอดทักษะฟุตบอลให้กับน้อง ๆ อย่างใกล้ชิด https://goalsoccer365.com/

ภายในสนามมีการถ่ายทอดทักษะฟุตบอล ให้กับน้องๆอย่างใกล้ชิด ทุกคนสามารถฝึกทัษะพร้อมทั้งแท็คติกต่าง ๆ ได้โดยตรง พร้อมมีการปรับเปลี่ยน รูปแบบการฝึกสอน ที่หลากหลาย พร้อมกันกับการมีมาตร การป้องกันการแพร่ระบาด ของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด  ในปีนี้ ยังคงนำโค้ชระดับไลเซนส์ รับรองมาตรฐานสากล โดยสสมาพันธ์กีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย และสมาคมฟุตบอลแห่งเอเชีย (เอเอฟซ๊) เครื่องดื่มตราช้าง

สำหรับกิจการดีๆ แบบนี้  “ช้าง โมบาย ฟุตบอล คลินิก ปีที่ สิบเอ็ด” สนามที่ 17 ณ โรงเรียนหาดคำบอนวัฒนา จ.หนองคาย

สำหรับกิจการดีๆ แบบนี้  “ช้าง โมบาย ฟุตบอล คลินิก ปีที่ สิบเอ็ด” สนามต่อจากนี้ไป สนามที่ 17 จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนหาดคำบอนวัฒนา จ.หนองคาย ส่วนสนามที่ 18 ในวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565 ณ สนามกีฬากลาง จ.หนองบัวลำภู น้อง ๆ เยาวชนอายุ ระหว่าง 6-16 ปีที่สนใจ สามารถเข้าร่วมคลินิก ฟุตบอลฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ผ่านช่องทางออนไลน์ เท่านั้น

พร้อมกันกับการมีมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาด ของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด  ในปีนี้ ยังคงนำโค้ชระดับไลเซนส์ รับรองมาตรฐานสากล โดยสสมาพันธ์กีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย และสมาคมฟุตบอลแห่งเอเชีย (เอเอฟซ๊) ภายในสนามมีการถ่ายทอดทักษะฟุตบอล ให้กับน้อง ๆ อย่างใกล้ชิด ทุกคนสามารถฝึกทัษะพร้อมทั้งแท็คติกต่าง ๆ ได้โดยตรง พร้อมมีการปรับเปลี่ยน รูปแบบการฝึกสอน ที่หลากหลาย

1.เปิดรับสมัครเยาวชนที่สนใจไม่เกิน 300 คน / แห่งเท่านั้น  โดยจะต้อง ลงทะเบียนออนไลน์ เอาไว้ล่วงหน้า เท่านั้น

2.จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม และแสดงการรับรองการฉีดวัคซีน หมอพร้อม ก่อนเข้าสนาม

3.จะต้องนำผลตรวจ เอทีเค ภายใน 48 ชั่วโมง หรือสามารถตรวจได้ภายในงาน มาแสดง ในวันจัดกิจกรรม ได้เลย จึงจะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้

4.ตรวจวัดอุณหภูมิทุกคน ก่อนเข้าสนามฟุตบอล หากเกิน 37.5 °C จะไม่อนุญาต ให้เข้าร่วมการฝึกในครั้งนี้

5.ลงทะเบียนก่อนเข้าสนาม ทุกครั้งผ่านระบบไทยชนะ ของทางรัฐบาล

6.เว้นระยะห่าง ตามมาตรการณ์ โควิม-19 ระหว่างการฝึก โดยแบ่งกลุ่มการฝึกออกเป็น 6 ฐาน เพื่อลดความแออัด ในสนาม

 

You may have missed